• Obra: Rehabilitació, consolidació estructural i nous accessos del Castell de Calonge (Baix Empordà, Girona). Bé Cultural d'Interès Nacional - BCIN
  • Descripció: Després de diferents intervencions a l’edifici patrimonial, el projecte vol modificar els accessos i recorreguts del complex, canviar cotes d’alguns sostres, creació de nous accessos, i adequacions parcials d’espais interiors i exteriors.
  • Promotor: Ajuntament de Calonge
  • Missió: Redactors del Projecte de Consolidació Estructural (Autor del Projecte d'Arquitectura i Direcció d'Obra: Josep Maria Esquius; Direcció d'Execució: Núria Vilaplana)
  • Projecte: 2014 i 2017 | Obra: 2014-2016 i 2017-2018