• Obra: Rehabilitació parcial del Monestir de Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona). Bé Cultural d'Interès Nacional - BCIN
  • Descripció: Rehabilitació del sector sud de l'església del Monestir, després de dècades sense manteniment, especialment malmesa la pedra de la façana i els remats de la coberta. S'han consolidat els murs, corregit desperfectes i segellat junts, igualment en els contraforts, impermeabilitzat els remats, i corregit forces actuacions recents un tant desafortunades que deslluïen el gran valor patrimonial de l'edifici. A més, s'han executat tots els preparatius necessaris en els finestrals per tal que es puguin completar els vitralls.
  • Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
  • Missió: Coautors Projecte de Rehabilitació i Direcció d'Obra (Direcció d'Execució: Núria Vilaplana)
  • Projecte: 2018 | Obra: 2019-20